Seyahat Sağlık Sigortası

Avrupa Konseyinin vermiş olduğu karara istinaden; vize müracaatında bulunan her bir kişi 1 haziran 2004 den itibaren, müracaat esnasında Ferdi seyahat sağlık sigortası poliçesi ibraz etmek zorundadır. Ferdi seyahat sağlık sigortası bütün Schengen ülkelerini kapsamalıdır ve yurt dışında kalınacak sürenin tamamını kapsamalıdır, asgari limit tutarı 30.000 Euro olmalıdır (Acil tıbbi müdahale ve hastanede acil yatılı tedavi masraflarını içermeli,ölüm durumunda, cenazenin kendi ülkesine nakil masraflarını karşılamalı.) Sigorta, vize müracaatında bulunan şahısın ikamet ettiği ülkede yapılmış olmalıdır.

Sompo Japan Seyahat Sağlık Sigortası sizi aşağıdaki hallerde teminat altına alır;

  • Tıbbi Tedavi Teminatı
  • Sigortalının Seyahati veya Nakli
  • Sigortalının Daimi İkametgaha Nakli
  • Sigortalının Cenazesinin Nakli
  • Bagaj Kaybı ve Çalınması
  • Tıbbi Danışmanlık
  • Acil Mesajların İletilmesi

Tüm Dünya Fiyatlar (ABD, Kanada, Japonya, Afganistan, Irak, Suriye Hariç)

ABD, Kanada, Japonya fiyatlar

  • Yukardaki fiyatlar 0-65 yaş arası için geçerlidir 65 yaş üzeri kişiler için lütfen fiyat teklifi alınız.
  • Yukardaki fiyatlar sadece kısa süreli seyahatler içindir. Oturum, Çalışma, Eğitim amaçlı seyahatler için lütfen fiyat teklifi alınız.

Seyahat Sağlık Sigortası Talep Formu

Risk Almayın, Önlem Alın!