Almanya Vize Başvurularını Geçici Olarak Durdurdu

Federal Alman Hükümeti AB Komisyonu’nun 8 Mayıs 2020 tarihli tavsiye kararına uyarak COVİD-19’un durdurulması ve Korona virüsünün daha fazla yayılmasının önlenmesi amacıyla üçüncü ülkelerden Almanya Federal Cumhuriyeti’ne acil gerekliliği olmayan seyahatlerin kısıtlanması yönündeki mevcut uygulamayı 30 gün daha  uzatmaya karar vermiştir. Almanya ve diğer Avrupa devletleri, 17 Mart 2020 tarihinde AB devlet ve hükümet başkanlarının Schengen bölgesine seyahatler konusunda kararlaştırdıkları kısıtlamaları, şimdilik 15 Haziran 2020 tarihine kadar uygulamaya devam edeceklerdir.

Federal İçişleri Bakanlığının, Schengen Sınır Yasasının 14, 6 no.lu maddesi uyarınca halen geçerli olan talimatnamesi uyarınca aşağıdaki istisnai durumlarda bu seyahat kısıtlamaları uygulanmayacaktır:

  1. Alternatif bir seyahat rotası bulunmaması halinde, asıl ikamet yerlerine/vatanlarına geri dönmek amacıyla giriş yapan AB ve Schengen Anlaşmasına taraf ülkelerin vatandaşlarıyla Britanya, İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre vatandaşları ve aile fertleri,
  2. Asıl ikamet yerlerine geri dönen, bir AB ülkesinde ve 1. maddede anılan ülkelerden birinde uzun süreli ikamet iznine sahip (ikamet izni veya örn. eğitim veya çalışma amaçlı uzun süreli vize) üçüncü ülke vatandaşları,
  3. Talimatname uyarınca “essential functions or needs” olarak tanımlanan görevlere haiz aşağıda sayılan üçüncü ülke vatandaşları:
  • Sağlık personeli ve araştırmacılar, hasta bakıcılar,
  • Sınır ötesi çalışanlar, mal taşımacılığında ve diğer gerekli sektörlerde çalışan personel,
  • Görevlerini icra ediyor olmaları durumunda, diplomatlar, uluslararası kuruluş çalışanları, askeri personel, insani yardım alanında çalışanlar,
  • Transit yolcuları,
  • Zorunlu ailevi nedenlerle seyahat eden yolcular,
  • Uluslararası korumaya muhtaç kişiler veya başka insani nedenler.

Seyahat Bilgisi

Federal Hükümet, Almanya’nın Avusturya, İsviçre ve Fransa sınırında geçici olarak tekrar uygulamaya başladığı sınır kontrollerini 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatmaya karar vermiştir. Uzatma kararı İtalya ve İspanya’yla olan hava trafiği sınırları için de geçerlidir.

Danimarka sınırındaki kontroller de şimdilik devam edecektir. Danimarka sınırındaki kontrollerin sonlandırmasıyla ilgili tarih ise Danimarka Hükümeti ile mutabık kalınarak belirlenecektir.

Kara sınırlarındaki kontrollerle ilgili kısıtlamalar bakımından pratikte gevşetmeler olacaktır. Sınır bölgesindeki tüm ulaşım bağlantıları üzerinden geçiş yapılmasına müsaade edilecektir. Denetimler bundan böyle sistematik denetim yerine esnek ve risk bazında yapılacaktır. Ancak geçerli bir giriş sebebinin beyan edilmesi gereği geçerliliğini koruyacak olup, aile ve şahsi sebeplerle seyahat etme konusuna ilave kolaylıklar sağlanacaktır. Bununla ilgili detayla henüz netleşmemiştir.

Lüksemburg sınırındaki denetimler ise 15 Mayıs 2020 günü sonunda sona erecektir.

Giriş yapan ve geri dönen yolculara karantina kuralları

Federal Hükümet ve eyaletler, Almanya’ya giriş yapan veya geri dönen yolcular için tekdüzen bir karantina uygulanmasının genel hatları konusunda karara varmışlardır. Ayrıntılı bilgileri, (örn. İngilizce olarak), örnek metin ve ilgili linkleri Alman Dışişleri Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının internet sayfalarında bulabilirsiniz. Tedbirlerin eyaletlerdeki somut uygulaması konusundaki bilgilere, eyaletlerin sağlık bakanlıklarının internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.